Kursy zawodowe

W naszym Ośrodku jest możliwość odbycia następujących kursów

1. Spawanie podstawowe i ponadpodstawowe (pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)

 • Spawanie stali elektrodą otuloną – metoda 111

 • Spawanie gazowe stali – metoda 311

 • Spawanie stali elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) – metoda 135

 • Spawanie aluminium elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) – metoda 131

 • Spawanie stali wysokostopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG stali) – metoda 141

 • Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG aluminium) – metoda 141

W zakres kursów spawania wchodzi: szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin, wydanie książeczki spawacza i świadectwa kwalifikacyjnego EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2 przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Nasz Ośrodek weryfikuje również świadectwa kwalifikacyjne EN oraz przygotowuje kursantów do wydania nowych EN przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

2. Kurs obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

3. Kurs obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

4. Obsługa instalacji gazowych i zbiorników 11 kg propan – butan

5. Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

6. Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia

7. Obsługa wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

8. Obsługa wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia

9. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

10. Obsługa żurawi przenośnych – HDS

11. Obsługa dźwigów towarowo – osobowych

12. Obsługa wyciągów budowlanych

13. Obsługa żurawi stacjonarnych

11. SEP:

 • Uprawnienia E1
 • Uprawnienia D1
 • Uprawnienia E2
 • Uprawnienia D2
 • Uprawnienia E3
 • Uprawnienia D3

 

Uścisk dłoni na tle budowy