Kursy

W naszym Ośrodku jest możliwość odbycia następujących kursów:

1. Spawanie podstawowe i ponadpodstawowe (pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)

  • Spawanie stali elektrodą otuloną – metoda 111
  • Spawanie gazowe stali – metoda 311
  • Spawanie stali elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) – metoda 135
  • Spawanie aluminium elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) – metoda 131
  • Spawanie stali wysokostopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG stali) – metoda 141
  • Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG aluminium) – metoda 141

W zakres kursów spawania wchodzi: szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin, wydanie książeczki spawacza i świadectwa kwalifikacyjnego EN   ISO 9606-1, ISO 9606-2 przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Nasz Ośrodek weryfikuje również świadectwa kwalifikacyjne EN oraz przygotowuje kursantów do wydania nowych EN przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

2. Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

3. Obsługa instalacji gazowych i zbiorników 11 kg propan – butan

4. Obsługa suwnic sterowanych z kabiny lub poziomu bocznego, w tym bezprzewodowo oraz wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia i żurawi stanowiskowych warsztatowych

5. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych i przewoźnych

6. Obsługa podestów samojezdnych

7. Obsługa żurawi przenośnych – HDS

8. Obsługa dźwigów towarowo – osobowych

9. Obsługa wyciągów budowlanych

10. Obsługa żurawi stanowiskowych

11. SEP:

  • Uprawnienia E1
  • Uprawnienia D1
  • Uprawnienia E2 
  • Uprawnienia D2
  • Uprawnienia E3
  • Uprawnienia D3